Lidmaatschap

Per januari 2020 nieuwe buren: Tennisvereniging de Residentie

Vanaf 1 januari 2020 zal Tennisvereniging de Residentie (TVR) naar verwachting verhuizen naar park Vreugd en Rust. U bent hierover in de mei nieuwsbrief geïnformeerd. De contractonderhandelingen bevinden zich in een afrondende fase. TVR zal als zelfstandige vereniging overkomen. Er is dus geen sprake van een fusie tussen TVR en Sobri. TVR heeft zo’n 140 leden, allen senior. TVR zal vanaf januari 2020 twee banen (baan 3 en 4) huren van Park Vreugd & Rust. We zijn in intensief overleg met TVR en Vreugd en Rust om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo zullen activiteiten zoals rackettrekken en competitie goed worden afgestemd. Ook kijken we naar een herziening van ons contributiestelsel om concurrerend te blijven met TVR. Na de zomer zullen we u nader informeren op een bijzondere ledenvergadering. De samenwerking tot nu toe verloopt heel goed. We begrijpen dat Sobri-leden zich wellicht wat zorgen maken over beperktere speelmogelijkheden, maar we verwachten vooral dat de komst van TVR meer reuring en leven brengt op het park. En daarvan kunnen we allemaal genieten!

Copyright © V.L.T.C. Sobri