Home

De Buitengewone Ledenvergadering op maandag 24 september jl. had een relatief grote opkomst. Een beperkt aantal leden heeft zich tijdig afgemeld. Behalve het vierkoppige bestuur, waren er 24 Sobri-leden aanwezig en daarmee was het vereiste quorum van 25 gehaald. De voorgestelde verhoging van de contributie ter compensatie van de BTW-stijging naar 9% én de inflatiecorrectie, die afgelopen jaren niet heeft plaatsgevonden, is door iedereen goedgekeurd. De komende 3 jaren zal er steeds een stijging van de contributie plaatsvinden van 3%. Hiermee kan Sobri aan de financiële verplichting richting Vreugd & Rust voldoen, alhoewel de uitbundigheid van uitgaven moeten worden beperkt en mogelijk voor activiteiten een bijdrage gevraagd dient te worden.

Copyright © V.L.T.C. Sobri